Wednesday, January 26, 2011

ಸ್ವಾಗತ

ಹೊಸ ವರುಷವೆ ಬಾ,
ಹೊಸ ಭಾವದಿ, ಹೊಸ ರಾಗದಿ, 
ಹೊಸ ಹರುಷದಿ ಬಾ. 


               ನವ ವಧುವಿನ ಲಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಬಾ, 
               ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದದ ಸವಿ ದನಿಯಾಗಿ ಬಾ.


ಸಜ್ಜನರ ಎದೆಯ ಹೆಜ್ಜೇನಾಗಿ ಬಾ,
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ ಸಡಗರದಿ ಬಾ.


               ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ನಗೆಯಾಗಿ ಬಾ,
               ಸ್ನಿಗ್ಧ ಭಾವದ ಒಲವಾಗಿ ಬಾ.

ಬಾನಿಂದ ಭುವಿಗೆ ಸುರಿವ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬಾ, 
ರಾಗ ತಾಳದ ತನನವಾಗಿ ಬಾ. 


               ಮೊಗ್ಗು ಬಿರಿವ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಬಾ,
               ದುಂಬಿಯ ಝೇಂಕಾರವಾಗಿ ಬಾ. 


ಅಧರದ ಮಧುವಾಗಿ ಬಾ,
ಎದೆಯಿಂದ ಎದೆಗೆ ಹರಿವ ಹಾಡಾಗಿ ಬಾ.


               ಇನಿಯಳ ಪಿಸುಮಾತಾಗಿ ಬಾ, 
               ಬಾಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಬಾ.


ಕತ್ತಲನು ತೊಳೆವ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬಾ, 
ಎತ್ತೆತ್ತಲೂ ನೀನೇ ನೀನಾಗು ಬಾ.